เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

ฝึกอบรมและสัมมนา

ฝึกอบรมและสัมมนา. HOME : ฝึกอบรมและสัมมนา. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก ...

หลักสูตรเทคนิคการสร้างงาน ...

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (รวมเวลา 12 ชั่วโมง) วันที่ เวลา ... o การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 13.00-16.00 น. o การออกแบบและสร้าง ...

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ...

2021-9-7 · ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ... January 14, 2013 September 7, 2021 IA staff การ ...

หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ...

2015-3-11 · หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) ระยะเวลาอบรม 1 วัน In-house Training – Thailand Productivity Institute Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน Inhouse Training 2013 New!

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน Inhouse Training 2013 New! => การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต. => การจัดการและการบริหารองค์กร. => การบริหารและการ ...

การฝึกอบรม

2021-8-5 · การฝึกอบรม Subscribe to posts อบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ... 2013, 11:40 PM by Samrit Sawangkam [ updated Aug 1, 2013, 12:24 AM ...

หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Training ...

การให้บริการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ISO9001:2015 ของ VAC มีจุดเด่น คือ การให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมกับการ ปลูกจิตสำนึกด้าน ...

หลักสูตร การหยั่งรู้ระวังภัย ...

2015-3-11 · หลักสูตร การหยั่งรู้ระวังภัย ระยะเวลาอบรม 1 วัน In-house Training – Thailand Productivity Institute Page Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

โครงการฝึกอบรม Microsoft Excel 2013"

2018-5-9 · โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ... 12.3 มีความสนใจ และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 13. กิจกรรมย่อยของ ...

การฝึกอบรม | สิงหาคม 2021

การฝึกอบรม คุณสามารถอยู่รอดกับการท้าทาย Push-Up 100-Rep ที่บ้าคลั่งนี้ได้หรือไม่?

Dynamic for Success, หลักสูตรอบรม 2564 ...

*มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate) หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) อัตราค่าสัมมนาออนไลน์ : 8,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

การฝึกอบรมความปลอดภัยของ ...

การฝึกอบรม ISO 27001 พร้อมการลงทะเบียนของ Lloyd นำเสนอหลักสูตรการแนะนำการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในและนำไปสู่การช่วยเหลือองค์กรที่ได้รับการรับรอง ...

กระบวนการฝึกอบรมและการบริหาร ...

การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม ในขั้นตอนของการกำหนดโครงการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบจะ ... แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:12 น. () สัญญา ...

ISO27001:2013

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เน้นโดเมนทางเทคนิค (A.9, A.10, A.12, A.13 และ …

สรุปก าหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ...

2013-12-15 · December 16, 2013 11:00 AM สรุปก าหนดการฝึกอบรม หลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 79 สัปดาห์ วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 19 ธ.ค. 56 19 ธ.ค. 56 07.30 – 12.00 น. ...

หลักสูตร ความรู้พืน้ฐานของ ...

2015-3-11 · วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ... 2013) ระยะเวลาอบรม 1 วัน In-house Training – Thailand Productivity Institute Tel.0-2-619-5500 ...

ฝึกอบรมและสัมมนา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

คำแนะนำสำหรับสถานประกอบ ...

2013-11-21 · ้นการฝึกอบรม แต่ไม่เกินวัน ที่ 15 มกราคมของปีถัดไป ต่อนายทะเบียน ... 11/21/2013 9:07:00 AM Company dsd Other titles คำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการที่มี ...

หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพใน ...

2015-3-11 · หลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพในการควบคุมเอกสาร ระยะเวลาอบรม 1 วัน In-house Training – Thailand Productivity Institute Tel.0-2619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

การฝึกอบรม

2020-8-17 · การฝึกอบรม หลักสูตร CFO และ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขการประกัน ...

การฝึกอบรม Office 2013

ค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับ Office ... ทำความเข้าใจกับ Power Pivot ใน Excel 2013 การสัมมนาผ่านเว็บ: ทำความเข้าใจกับตัวแบบข้อมูล Excel

กองพัสดุ กรมชลประทานสามเสน

2021-4-7 · โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ... 20 June, 2013 ลงทะเบียน!! โครงการฝึกอบรมเชิง ...

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ Public Training 2013 new!

โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ Public Training 2013 new! Wel Come to Public Training 2013 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ Publice Training ประจำปี 2556

การฝึกอบรม Excel 2013

วิดีโอการฝึกอบรมสำหรับ Excel 2013 คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอบทช่วยสอนเหล่านี้หรือดูแบบออนไลน์ หมายเหตุ: หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และ ...

สัญญาให้ทุนฝึกอบรม

2020-5-28 · Title สัญญาให้ทุนฝึกอบรม Author Noppakoonp Last modified by thaifranchise Created Date 12/17/2013 6:30:00 AM Company Dharmniti Law Office Other titles สัญญาให้ทุนฝึกอบรม สัญญาให้ทุนฝึกอบรม

สร้างเอกสาร Word 2013 แรกของคุณ

การฝึกอบรม: บทช่วยสอนวิดีโอเหล่านี้แสดงวิธีการสร้างเอกสาร Word ๒๐๑๓จากพื้นดินขึ้น บันทึกและพิมพ์เอกสารของคุณจัดรูปแบบและเพิ่มหัวกระดาษท้าย ...

การฝึกอบรม Outlook 2013

วิดีโอการฝึกอบรมสำหรับ Outlook 2013 คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอบทช่วยสอนเหล่านี้หรือดูแบบออนไลน์ หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันใน ...

กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึก ...

เทคนิคการค้นกฎหมายที่อยู่บนเว็บไซต์สมาคม วันที่ 19/01/2013 11:55:22 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ...

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมของเรามี 2 รูปแบบ. Public Training : เราจัดฝึกอบรม โดยจัดให้ลูกค้าได้เข้ามาเรียนร่วมกันในหลักสูตรที่เราจัดเป็นแผนการฝึก ...

หลักสูตร ความรู้พืน้ฐานของ ...

2015-3-11 · วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ... 2013) ระยะเวลาอบรม 1 วัน In-house Training – Thailand Productivity Institute …